donderdag 27 oktober 2011

Doorwerken tot 65 jaar steeds meer geaccepteerd

Het ING Economisch Bureau stelt op basis van cijfers van het CBS en TNO dat de financiĆ«le crisis en de discussie over de vergrijzing een omslag hebben veroorzaakt in het denken over pensioen. Eerder stoppen met werken blijkt niet langer de ambitie van de meeste werknemers.

Doorwerken tot 65 noodzakelijk?
In 2005 was eerder stoppen met werken nog de norm. Slechts 20% van de werknemers wilde destijds doorwerken tot zijn 65ste. Dat aandeel is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld tot 44%. De grote toename wordt deels veroorzaakt door de crisis. Huishoudens zagen hun vermogen de afgelopen jaren slinken. Rendementen van pensioenfondsen vielen tegen, en huizenprijzen en aandelenkoersen daalden. Daardoor is het voor sommige werknemers onmogelijk geworden eerder te stoppen met werken. Werknemers stellen hun ambities ook bij doordat de pensioenleeftijd omhoog gaat. Het kabinet verhoogt de AOW-leeftijd vanaf 2020 in twee stappen naar 67 jaar. In het pensioenakkoord, dat nog ter discussie staat, hebben werknemers, werkgevers en het kabinet ook afgesproken de leeftijd in stappen te verhogen.

En na de 65e verjaardag?
Doorwerken tot na 65 jaar is nog niet populair. Slechts 14% van de Nederlanders wil op dit moment ook na die leeftijd aan het werk blijven. Verwacht wordt dat ook dit percentage de komende jaren stijgt, doordat werknemers hun ambities opnieuw bijstellen aan de mogelijkheden.

Bron: NU.nl, 18 oktober 2011

dinsdag 25 oktober 2011

Basisverzekering | Wijzigingen 2012

De inhoud van de Basisverzekering wordt bepaald door de overheid.

We informeren u graag over de belangrijkste veranderingen:
 • Het eigen risico wordt verhoogd van € 170 naar € 220.
 • Fysiotherapie vanaf 18 jaar: de eerste 20 behandelingen per aandoening komen voor eigen rekening (dit was 12).
 • Maagzuurremmers worden niet meer vergoed, behalve voor een chronische aandoening.
 • Het vergoedingensysteem voor apothekers verandert in 2012. Dit kan betekenen dat men een deel van de kosten van medicijnen zelf moet betalen.
 • Het vergoedingensysteem voor tandartsen verandert in 2012. Dit kan betekenen dat men een deel van de kosten zelf moet betalen.
 • Eerstelijns psychologische zorg: vergoeding van maximaal 5 behandelingen per jaar (dit was 8).
 • Eigen bijdrage eerstelijns psychologische zorg wordt verhoogd van € 10,- per behandeling naar € 20,- per behandeling.
 • Tweedelijns psychologische zorg: de overheid voert een eigen bijdrage in van maximaal € 200,- per persoon per kalenderjaar voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
 • Verblijf in een psychiatrische instelling: de overheid voert een eigen bijdrage in van € 145,- per maand voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
 • De vergoeding van zelfstandige dieetadvisering door een diĆ«tist vervalt.
 • De vergoeding voor een stoppen-met-rokenprogramma vervalt.