dinsdag 15 november 2011

Premie besparen dankzij kopie WGA-premiebeschikking

Uw bedrijf ontvangt deze maand de WGA-premiebeschikking voor 2012 van de Belastingdienst. Op deze premiebeschikking vindt u het percentage van uw totale loonsom dat u moet betalen aan het UWV voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dit wordt de gedifferentieerde WGA-premie genoemd. Door uit te treden, kunt u hoogst waarschijnlijk veel geld besparen.

Premie besparen? Kom in actie!
U kunt veel premie besparen als WGA-eigenrisicodrager. Graag ontvangen wij via de post, fax of mail een kopie van uw beschikking opdat wij vrijblijvend voor u een vergelijking kunnen maken.

ü  Post             : Postbus 124, 7680 AC  Vroomshoop

ü  Fax               : 0546 - 69 80 55

ü  Mail             : info@wtcbenefits.nl

Waarom uitstappen?
Wel of niet WGA-eigenrisicodrager worden is voor alle bedrijven een belangrijk onderwerp. Juist nu moeten bedrijven de afweging maken of uitstappen uit het publieke bestel een verstandige en voordelige keuze is. Daarbij moet rekening gehouden worden met de verhoogde premie bij het UWV en de mogelijke volledige privatisering van de WGA.

Tot wanneer heeft u de mogelijkheid WGA-Eigenrisicodrager te worden?
U heeft jaarlijks de mogelijkheid om per 1 januari of 1 juli eigenrisicodrager te worden voor de WGA. U moet dan uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de datum waarop u eigenrisicodrager wordt een verzoek daartoe bij de Belastingdienst indienen.

Wat moet u doen om uit te stappen?
Neem contact met ons op. Wij bekijken met u of het voor uw bedrijf interessant is om uit te stappen. Als u besluit WGA-eigenrisicodrager te worden, dan moet dit ook aan de Belastingdienst kenbaar worden gemaakt. Vul daarvoor het formulier Aanvraag of beëindiging Loonheffingen in en stuur het op naar de Belastingdienst. U bent dan nog niet uitgetreden. U heeft na het insturen nog 6 weken om een garantieverklaring van een verzekeraar toe te sturen. Stuurt u geen garantieverklaring op, dan verandert er niets. Er zijn dus geen risico's verbonden aan het insturen van het aanvraagformulier naar de Belastingdienst.