dinsdag 20 december 2011

Pensioencijfers 2012 met onder andere AOW-franchise 2012


Hierbij treft u de belangrijkste pensioencijfers aan voor 2012, de pensioen franchise 2012 en de sociale cijfers. De lijfrente cijfers 2012 volgen als deze worden gepubliceerd.
 
 
 
 

Pensioen
De AOW-franchise 2012 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.062. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen.

De AOW franchise 2012 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 18.980. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer.

Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW
De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2012 € 9.143,28. Het dubbele bedrag, € 18.286,56 mag bij pensionering vóór 65 jaar worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW
De ANW bedraagt voor 2012 € 14.222,64. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat). De halfwezenuitkering is € 3.296,28.

Maximum dagloon
Het maximumdagloon 2012 is € 50.064 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

woensdag 7 december 2011

Forse stijging AOW-uitgaven

In de eerst helft van 2011 heeft de Nederlandse overheid 15,8 miljard euro uitgegeven aan AOW. Dat is 6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.
De stijging is groter dan in voorgaande jaren. Dit komt voor een belangrijk deel door de eerste instroom van babyboomers in de AOW, meldt het CBS.
In de eerste helft van 2011 is 0,9 miljard euro meer uitgegeven aan AOW-uitkeringen dan in dezelfde periode in 2010. De stijging van de uitgaven is groter dan in de voorgaande jaren. Dat komt vooral doordat de in 1946 geboren babyboomers dit jaar met pensioen gaan. De geboortegroep 1946 is de grootste ooit in Nederland. Op 1 januari 2011 leefden er nog 234 duizend. Eind juni 2011 werden er bijna 3 miljoen uitkeringen verstrekt in het kader van de AOW. Dat zijn er 97 duizend meer dan een jaar eerder.
In 2010 ging 9,5 procent van de overheidsuitgaven naar de AOW. Tien jaar geleden was dit ruim 10 procent. In 2010 kostte de AOW een Nederlander 1 722 euro. Dit is ruim 500 euro meer dan 10 jaar geleden. Gecorrigeerd voor prijsstijgingen was dat bijna 206 euro meer.
In 2010 is ruim 1 miljard euro uitgegeven aan 287 duizend AOW'ers woonachtig in het buitenland. Dat is bijna 4 procent van de totale AOW-uitgaven. Een derde van de uitgaven aan het buitenland betreft AOW'ers in de buurlanden Duitsland en België. Ruim 12 procent is bestemd voor 65-plussers woonachtig in Spanje.
Bron: InFinance, 5 december 2011


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter