dinsdag 20 december 2011

Pensioencijfers 2012 met onder andere AOW-franchise 2012


Hierbij treft u de belangrijkste pensioencijfers aan voor 2012, de pensioen franchise 2012 en de sociale cijfers. De lijfrente cijfers 2012 volgen als deze worden gepubliceerd.
 
 
 
 

Pensioen
De AOW-franchise 2012 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.062. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen.

De AOW franchise 2012 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 18.980. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer.

Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW
De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2012 € 9.143,28. Het dubbele bedrag, € 18.286,56 mag bij pensionering vóór 65 jaar worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW
De ANW bedraagt voor 2012 € 14.222,64. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat). De halfwezenuitkering is € 3.296,28.

Maximum dagloon
Het maximumdagloon 2012 is € 50.064 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten