donderdag 29 maart 2012

WTC Benefits steunt het initiatief van DNB

De Nederlandsche Bank heeft een nieuwe website gelanceerd voor consumenten, jouwgeldvraag.nl. Met de website wil DNB de consument op een laagdrempelige manier informeren. De nieuwe website biedt consumenten de mogelijkheid om eenvoudig te zoeken naar relevante informatie.


Onderwerpen die voor consumenten interessant zijn, zullen op de website worden uitgelicht, zoals algemene vragen over pensioen.

WTC Benefits juicht dit initiatief van harte toe. De website geeft heldere antwoorden op de meest voorkomende vragen. Heeft u andere vragen over pensioen of wilt u een toelichting op de gegeven antwoorden? Neemt u dan contact op met één van de adviseurs bij WTC Benefits.
Telefoon 0546 - 69 80 50. Email WTC Benefits.
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

donderdag 22 maart 2012

Wettelijke uitruil partnerpensioen bij dienstverlating

Het kabinet heeft recent in een wetsvoorstel gevraagd om de pensioenwetgeving zodanig aan te passen dat wordt voorkomen dat werknemers bij dienstverlating onbedoeld (onwetend) geen partnerpensioen hebben verzekerd.

Partnerpensioen op opbouwbasis
Bij een partnerpensioen op opbouwbasis wordt gedurende het dienstverband en deelname aan de pensioenregeling een partnerpensioen opgebouwd. Nadat de werknemer de dienst verlaat blijft er zowel een ouderdomspensioen als een partnerpensioen aanwezig. Komt de deelnemer vervolgens na uitdiensttreding en vóór de pensioendatum te overlijden, dan komt het partnerpensioen tot uitkering.

Partnerpensioen op risicobasis
Het partnerpensioen wordt tegenwoordig meer en meer verzekerd op risicobasis. Bij een partnerpensioen op risicobasis wordt geen kapitaal opgebouwd. Het partnerpensioen is alleen verzekerd zolang de deelnemende werknemer in dienst is en de werkgever risicopremie betaalt. Bij overlijden na het dienstverband is de verzekering opgezegd en is er vervolgens geen partnerpensioen meer verzekerd.

De Tweede Kamer heeft diverse malen aangegeven deze laatste variant onwenselijk te vinden. Medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van het gemis aan partnerpensioen. Veel medewerkers zijn niet op de hoogte van het feit dat een eigen actie wordt verwacht om een partnerpensioen na uitdienst treden in stand te houden.

Oplossingsrichting
Volgens de huidige Pensioenwet wordt de uitdienst tredende deelnemer nu al de gelegenheid geboden om ouderdomspensioen deels om te zetten in partnerpensioen. Het kabinet gaat nu een stap verder en stelt voor om de uitruil standaard door laten voeren.

De nieuw te volgen procedure heeft het kabinet onlangs als wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Wat te doen
Een aantal pensioenuitvoerders voert reeds automatisch uitruil naar partnerpensioen uit na uitdienst treden. In andere pensioenregelingen is de problematiek weer niet van toepassing omdat het partnerpensioen ook daadwerkelijk na uitdienst treden is verzekerd. In veel andere gevallen dient de ex-werknemer vooral goed op te letten welke informatie hij/zij nog toegestuurd krijgt van de pensioenuitvoerder.

Wilt u meer weten en denkt u dat één van bovenstaande situaties ook bij u van toepassing is, neemt u dan gerust contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter