donderdag 31 mei 2012

[DEEL 4 VAN 10] Welke doelen stel ik mij in de verzorging naar de medewerkers?


WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.

Vraag 4 van 10

WELKE DOELEN STEL IK MIJ IN DE VERZORGING NAAR DE MEDEWERKERS?

Onderscheidt u zich van de concurrent en bindt u medewerkers aan de organisatie met een uitgebreide regeling? Of biedt u liever de basis van een goede risicoverzekering met vrijwillige aanvullingen. Vraagt u een eigen bijdrage aan de medewerker of verrekent u de kosten op andere wijze? Dient het pensioen vervolgens uit garanties te bestaan of mag er sprake zijn van een risico waarbij de aanspraken mogelijk lager of hoger kunnen uitvallen?

Dit zijn maar een aantal vragen die aan de beleidsmaker gesteld worden. Uit antwoorden blijkt echter dat budget en historie vaak nog de uitgangspunten vormen van de huidige arbeidsvoorwaarden.

Ook bij bestaande pensioenregelingen is het zinvol om periodiek de in het verleden gemaakte afspraken te toetsen aan de huidige realiteit. Uw organisatie maar ook de markt ontwikkelt zich ongetwijfeld.

WTC Benefits zorgt voor meer bewustzijn en brengt structuur in uw pensioen‐ en inkomensverzekeringen. Wij houden de verzekeringen marktconform en zorgen dat u niet teveel betaalt.
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

donderdag 24 mei 2012

[DEEL 3 VAN 10] Heb ik financiële middelen om pensioen toe te zeggen?

WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.

Vraag 3 van 10

HEB IK NU EN IN DE TOEKOMST DE FINANCIËLE MIDDELEN OM PENSIOEN TOE TE ZEGGEN?

Met het toezeggen van pensioen gaat de organisatie een financiële verplichting aan. De pensioenregeling ontstaat binnen een spanningsveld van de verzorgingsgedachte enerzijds en het beschikbare budget anderzijds.

Budget is geen momentopname. Een goede planning houdt rekening met de te verwachte premieontwikkeling maar ook met de betaalcapaciteit van de organisatie naar de toekomst.

Betaalcapaciteit is een bijzonder belangrijke factor binnen pensioenadvies. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt een dergelijk onderzoek centraal in de pensioenanalyse. De analyse is uitvoerig en komt objectief tot een financieel beeld over uw organisatie.

Los van het pensioenvraagstuk is een financiële prognose interessant voor de ondernemer maar ook voor een mogelijke financier. Bij het opstellen van een dergelijke analyse wordt samenwerking met de accountant gezocht.

WTC Benefits loopt voorop als het gaat om onderzoek naar betaalcapaciteit binnen uw organisatie. Een vertrouwelijk en objectief opgestelde financiële analyse is altijd van groot nut voor een organisatie.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

woensdag 16 mei 2012

[DEEL 2 VAN 10] Ben ik gebonden aan een CAO of BPF?

WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.


Vraag 2 van 10

BEN IK GEBONDEN AAN EEN CAO OF BPF?

Het kan zijn dat binnen uw branche afspraken zijn gemaakt met het oog op concurrentie, samenwerking of bescherming. Een pakket van collectieve arbeidsvoorwaarden waaronder ook de aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) maakt hier vaak onderdeel van uit.

Tijdige signalering van een verplicht pensioenfonds kan u een hoop kosten besparen. Enerzijds biedt een actieve houding mogelijkheden om verplichte aansluiting te voorkomen. Anderzijds biedt het onderbrengen bij een pensioenfonds juist rust en duidelijkheid waarmee andere inspanningen overbodig worden.

Bedrijfstakpensioenfondsen hanteren helaas dure en inefficiënte constructies. Premies liggen gemiddeld hoger dan bij een verzekeraar. Het is dan ook verstandig om eventuele branche‐verplichting goed in het oog te houden wanneer het zwaartepunt van de werkzaamheden binnen een organisatie verschuift. Uiteraard is dit bij fusies en overnames nog belangrijker.

WTC Benefits voert geregeld onderzoek uit naar Brancheverplichtingen. Hierbij voeren wij een analyse uit op basis van uw specifieke organisatie.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

woensdag 9 mei 2012

[DEEL 1 VAN 10] Is een pensioenregeling verplicht?

WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, zullen in de komende blogberichten 10 centrale vragen behandeld worden welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.


Vraag 1 van 10

BEN IK VERPLICHT EEN PENSIOENREGELING TE VERZORGEN VOOR MIJN MEDEWERKERS?

In principe is er geen wettelijke verplichting om pensioen toe te zeggen. Toch kiezen veel organisaties hier juist wel voor.

Een pensioentoezegging versterkt uw positie waar het gaat om binding naar medewerkers. Er wordt ook nog eens een fiscaal vriendelijke mogelijkheid gecreëerd om te sparen voor later.

Belangrijker is dat direct een stuk zorg wordt afgedekt. Zorg die van groot belang is als een medewerker onverhoopt langdurig ziek wordt of zelfs komt te overlijden.

Het toezeggen van pensioen kan vergeleken worden met het overeenkomen van salaris. De gemaakte afspraken scheppen verwachtingen en plichten. Een toezegging kan niet zondermeer opgezegd worden en het is daarom zaak om consequenties helder te krijgen.

WTC Benefits brengt de juridische en financiële consequenties van pensioen en inkomensverzekeringen voor u in kaart. Onze analyse is afhankelijk van uw wensen en de gezamenlijke signaleringen.
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter