donderdag 28 juni 2012

[DEEL 7 VAN 10] Hoe betrek ik mijn medewerkers bij de pensioenregeling?

WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.


Vraag 7 van 10

HOE BETREK IK MIJN MEDEWERKERS BIJ DE PENSIOENREGELING?

Pensioenregelingen zijn over het algemeen kostbare arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd is de beleving bij de medewerkers vaak minimaal. Het gebrek aan betrokkenheid kan zelfs leiden tot verkeerde verwachtingen. Een averechts effect dus.

Veel pensioenregelingen kennen een verplichte eigen bijdrage. Deze is direct zichtbaar op de loonstrook. Andere regelingen kennen de mogelijkheid van vrijwillig bijsparen. Deze vormen van eigen bijdrage kunnen zorgen voor extra bewustwording.

Er wordt al veel gedaan op het vlak van informatievoorziening. Verzekeraars bieden portals met inzage in de polis en de overheid biedt een overzicht van de pensioenopbouw bij vorige werkgevers met mijnpensioenoverzicht.nl. Door hier op te wijzen kan de betrokkenheid al toenemen. De beste resultaten zijn echter te halen met directe communicatie op de werkplek.

WTC Benefits biedt verschillende mogelijkheden om zowel de betrokkenheid als wel de informatievoorziening te verbeteren. Wij geven onder andere presentaties, zorgen voor inloop spreekuren en verzorgen individuele gesprekken met nieuwe medewerkers.U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter
donderdag 14 juni 2012

[DEEL 6 VAN 10] Wat als een medewerker overlijdt of langdurig ziek wordt?

WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.


Vraag 6 van 10

WAT ALS EEN MEDEWERKER OVERLIJDT OF LANGDURIG ZIEK WORDT?

Als een medewerker iets overkomt dan heeft dit vaak verstrekkende gevolgen. Dit geldt voor de werkgever maar natuurlijk ook voor de medewerkers en het gezin.

De werkgever heeft in de basis een zorgplicht en hier wordt juist bij een calamiteit veel van verwacht. Het is van belang dat medewerkers op voorhand op de hoogte zijn van hetgeen wel en niet is geregeld bij overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Het spreekt voor zich dat wat toegezegd wordt ook goed verzekerd wordt. Heldere periodieke communicatie, duidelijke verzekeringen en een goede administratie geven invulling aan de zorgplicht.

WTC Benefits helpt ondernemers en organisaties met het invullen van de zorgplicht. Wij informeren u graag over de verzekeringsoplossingen in de markt. Hierbij zorgen wij tevens voor communicatie naar uw medewerkers.

U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

donderdag 7 juni 2012

[DEEL 5 VAN 10] Welke regeling kan ik mijn medewerkers aanbieden?

WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.

Vraag 5 van 10


WELKE REGELING KAN IK MIJN MEDEWERKERS AANBIEDEN?

Beschikbare premieregeling
Bij deze pensioenregeling wordt jaarlijks een premiebedrag ter beschikking gesteld. De hoogte van het pensioen hangt af van de van de premie en van de prijzen voor het inkopen van pensioen. Als de premie wordt belegd, is het pensioen ook afhankelijk van de resultaten van het beleggen.

Middelloonregeling
Bij de middelloonregeling wordt het pensioen berekend op basis van het gemiddelde salaris dat de deelnemer heeft verdiend tijdens de loopbaan. Bij sommige middelloonregelingen wordt het opgebouwde pensioen geïndexeerd. Zo behoudt het pensioen zijn waarde.

Eindloonregeling
In de eindloonregeling hangt de hoogte van het pensioen af van het laatst verdiende salaris. Bij iedere salarisverhoging wordt het totaal al opgebouwde pensioen opgetrokken naar het nieuwe salarisniveau.

Pensioen Premie Instelling (PPI)
De PPI is in beginsel mogelijk gemaakt om concurrentie met verzekeraars en pensioenfondsen mogelijk te maken. De concurrente blijkt vooral te komen van banken en verzekeraars die middels de PPI een kostenefficiënte basisregeling in de markt willen zetten. De PPI is een beschikbare premieregeling waarbij kosten, risico en pensioenopbouw strikt gescheiden blijven.

WTC Benefits is een organisatie die onafhankelijk en ongebonden van ook maar enige verzekeraar of aanbieder werkt. Wij inventariseren uw behoefte en zoeken naar de beste oplossing. Dat kan een verzekeraar, PPI of pensioenfonds zijn.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter