vrijdag 24 augustus 2012

[DEEL 9 VAN 10] Waar houd ik rekening mee als een pensioencontract verlengd of gesloten wordt?


WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.

Vraag 9 van 10

WAAR HOUD IK REKENING MEE ALS EEN PENSIOENCONTRACT VERLENGD OF GESLOTEN WORDT?

De pensioentoezegging tussen werkgever en werknemer wordt ondergebracht bij een verzekeraar of pensioenfonds. Bij een verzekeraar is sprake van een contractuele periode van vaak 5 of 10 jaar. Contracten zijn nog wel eens stilzwijgend verlengd waardoor de contractsduur in werkelijkheid nog langer wordt.

Tijd dus om het contract opnieuw te bekijken en te zoeken naar een moderne en kostenefficiënte verzekering.

Een verlengingstraject is in veel opzichten gelijk aan een nieuw op te starten pensioenregeling. Een inventarisatie, analyse en een goed advies moeten de grondslag zijn voor de komende jaren. In dit proces is het natuurlijk mogelijk om voort te borduren op advies uit het verleden.

Onderwerpen zoals toetsing naar BPF‐verplichting, onderzoek naar betaalcapaciteit en procedureel vastleggen van pensioenbeleid zijn eigenlijk geen direct onderdelen van een verlengingstraject. Tijdens de inventarisatie blijkt vaak echter dat deze zaken nog onvoldoende uitgezocht of vastgelegd zijn. Alvorens geadviseerd wordt over een verzekering of een aanbieder is het van belang om eerst deze onderwerpen te behandelen.

Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een pensioenproduct en een bijbehorende verzekeraar. De keuzecriteria liggen bij kosten, performance en mogelijkheden van de aanbieders onderling.

WTC Benefits adviseert werkgevers in alle facetten van het adviestraject. Dit met als doel om de pensioentoezegging naar de toekomst te borgen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Wij bemiddelen de producten van alle grotere en gerenommeerde verzekeraars.
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

vrijdag 10 augustus 2012

[DEEL 8 VAN 10] Hoe beantwoord ik vragen van mijn medewerkers over pensioen?


WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.

Vraag 8 van 10

HOE BEANTWOORD IK VRAGEN VAN MIJN MEDEWERKERS OVER PENSIOEN?
Deelnemers aan de pensioenregeling worden jaarlijks schriftelijk door de pensioenuitvoerder geïnformeerd over hun pensioen. Toch blijven er vragen over waarvan hieronder een aantal besproken worden.

Waardeoverdracht
Bij in dienst treden kan door de werknemer gekozen worden om oude pensioenrechten in te brengen in de nieuwe regeling. Is dit altijd verstandig en waar hangt de beslissing vanaf?

Beleggingskeuze
Veel pensioenregelingen kennen een individuele keuze qua investering van de premie. Kiest de medewerker voor beleggen, sparen of is er ook een garantie-optie?

Resultaten
Medewerkers vragen zich af hoe het pensioen tot stand komt en waarom de uitkomsten lager zijn dan verwacht? Waar gaat de premie naar toe en waarom worden ook kosten ingerekend?

Inzicht in pensioenopbouw
Privé verzekeringen, nieuwsberichten, gewijzigde gezinssamenstelling. Allemaal zaken die pensioenadvies een individueel karakter geven. Waar kan de werknemer terecht met vragen?

WTC Benefits biedt verschillende mogelijkheden om uw medewerkers te informeren. Deelnemers kunnen direct terecht met individuele vragen. Daarnaast ondersteunen wij ook O.R. en personeelszaken.U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter