dinsdag 25 september 2012

Basisverzekering | Wijzigingen 2013


De inhoud van de Basisverzekering wordt bepaald door de overheid.

We informeren u graag over de belangrijkste veranderingen:
Het overzicht is niet volledig. Ook kunnen er na de kabinetsformatie nog nieuwe wijzigingen komen.
 
 
 
Verhoging eigen risico
De Nederlandse overheid heeft besloten om het eigen risico van € 220 naar € 350 te verhogen. Het eigen risico geldt alleen voor zorg die vergoed wordt vanuit de Basisverzekering.

Eigen bijdrage verpleegdag
Vanaf 2013 wordt er een eigen bijdrage van € 7,50 per ligdag in het ziekenhuis ingevoerd voor voeding en verblijfskosten. Deze eigen bijdrage geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder en geldt voor maximaal 365 dagen.

Eigen bijdrage in de GGZ
De eigen bijdrage voor tweedelijns GGZ wordt verzacht. Dit betekent dat mensen met een laag inkomen volledig gecompenseerd worden door de overheid.

Dieetadvisering
Dieetadvisering is voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. Dieetadvisering komt weer terug in de Basisverzekering. Dieetadvisering wordt vergoed tot een maximum van 3 behandeluren per kalenderjaar.

Hulpmiddelen
  • Eenvoudige loophulpmiddelen worden niet meer vergoed; kruk, looprek, loophulpmiddel met 3 of 4 poten, rollator.
  • Er komt een eigen bijdrage van 25% bij de aanschaf van een hoortoestel.
  • Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik komen in de Basisverzekering.
In-vitrofertilisatie (IVF)
Er worden extra voorwaarden gesteld aan IVF behandelingen:
  • IVF en andere zorg om de vruchtbaarheid te verhogen wordt niet vergoed, wanneer de vrouw 43 jaar of ouder is.
  • Bij vrouwen tot 38 jaar worden de 1e en 2e IVF poging alleen vergoed, wanneer er één embryo wordt teruggeplaatst. Bij de 3e poging is terugplaatsing van 1 of 2 embryo’s toegestaan
  • Bij vrouwen van 38 tot 43 jaar is alleen vergoeding mogelijk bij terugplaatsing van 1 of 2 embryo’s bij alle 3 de pogingen
Stoppen-met-rokenprogramma
Het stoppen met rokenprogramma komt terug in de Basisverzekering. Een stoppen met rokenprogramma gericht op gedragsverandering wordt 1 keer per kalenderjaar vergoed, al dan niet in combinatie met een geneesmiddel.

Tandheelkunde
  • Uitbreiding van de vergoeding van fluorideapplicaties voor kinderen onder de 6 jaar. In 2012 werden fluorideapplicaties pas vergoed vanaf 6 jaar. Deze leeftijdsgrens is nu vervallen.
  • Gaat u naar een kaakchirurg in een Zelfstandig behandelcentrum (ZBC) dat met Menzis geen overeenkomst heeft? Dan krijgt u een vergoeding van 60% van het tarief dat door de NZa is vastgesteld.
In 2012 kregen tandartsen de vrijheid om zelf de kosten voor hun behandelingen te bepalen. Dit experiment eindigt per 1 januari 2013. Daarom worden in december de nieuwe tarieven bekend gemaakt. Hier moeten de tandartsen zich in 2013 aan houden.

Voordelige zorgverzekering
WTC Benefits heeft bij een aantal verzekeraars aanzienlijke kortingen weten te bedingen. Vergelijk en sluit online een zorgverzekering op onze website. De zorgpremie van 2013 wordt in november bekend gemaakt.
Naast de online genoemde verzekeraars hebben wij nog diverse andere aanbieders. Informeer vrijblijvend bij ons naar de mogelijkheden.
Volg ons ook op Facebook en Twitter

 

vrijdag 7 september 2012

[DEEL 10 VAN 10] Welke dienstverlening kan ik verwachten?


WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.

Vraag 10 van 10

WELKE DIENSTVERLENING KAN IK VERWACHTEN?

Pensioen is een specialisme met verregaande kennisvereisten. Voor betrouwbaar en onafhankelijk advies volstaat het niet meer om de eerste de beste tussenpersoon in de arm te nemen.

WTC Benefits is een moderne organisatie die zich richt op pensioen en inkomensvraagstukken binnen het MKB. Een landelijk opererende organisatie met samenwerkingsverbanden naar gelieerde specialismen.

Wij zijn een professionele partner die u totaal advisering levert bij vraagstukken zoals de contractverlenging, opstellen van pensioenbeleid, doorrekenen van betaalbaarheid en communicatie naar uw medewerkers. Daarnaast voeren wij het beheer uit over een groot aantal pensioenregelingen.

Als specialist worden wij verder ingeschakeld bij complexe vraagstukken zoals reorganisatie, fusie en verplichtstellingen opgelegd door pensioenfondsen.

WTC Benefits is actief in het bieden van second opinions. Hierbij lopen wij met u in een dag het pensioenbeleid, de verzekerde toezegging, de administratie en de communicatie door. Hierna hebt u de mogelijkheid om zelfstandig, samen met ons of met uw eigen adviseur aanpassingen te doen.

Wij bespreken graag onze diensten(wijzer) en tarieven met u. Onze diensten brengen wij in rekening middels een urendeclaratie. Dit gebeurt uiteraard pas wanneer u ons concreet een opdracht verstrekt.

Een eerste kennismaking kost u niets meer dan een kop koffie en een half uur van uw tijd.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter