vrijdag 7 september 2012

[DEEL 10 VAN 10] Welke dienstverlening kan ik verwachten?


WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.

Vraag 10 van 10

WELKE DIENSTVERLENING KAN IK VERWACHTEN?

Pensioen is een specialisme met verregaande kennisvereisten. Voor betrouwbaar en onafhankelijk advies volstaat het niet meer om de eerste de beste tussenpersoon in de arm te nemen.

WTC Benefits is een moderne organisatie die zich richt op pensioen en inkomensvraagstukken binnen het MKB. Een landelijk opererende organisatie met samenwerkingsverbanden naar gelieerde specialismen.

Wij zijn een professionele partner die u totaal advisering levert bij vraagstukken zoals de contractverlenging, opstellen van pensioenbeleid, doorrekenen van betaalbaarheid en communicatie naar uw medewerkers. Daarnaast voeren wij het beheer uit over een groot aantal pensioenregelingen.

Als specialist worden wij verder ingeschakeld bij complexe vraagstukken zoals reorganisatie, fusie en verplichtstellingen opgelegd door pensioenfondsen.

WTC Benefits is actief in het bieden van second opinions. Hierbij lopen wij met u in een dag het pensioenbeleid, de verzekerde toezegging, de administratie en de communicatie door. Hierna hebt u de mogelijkheid om zelfstandig, samen met ons of met uw eigen adviseur aanpassingen te doen.

Wij bespreken graag onze diensten(wijzer) en tarieven met u. Onze diensten brengen wij in rekening middels een urendeclaratie. Dit gebeurt uiteraard pas wanneer u ons concreet een opdracht verstrekt.

Een eerste kennismaking kost u niets meer dan een kop koffie en een half uur van uw tijd.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten