donderdag 20 december 2012

Pensioencijfers met onder andere AOW franchise 2013


Hierbij treft u de belangrijkste pensioencijfers aan voor 2013, de pensioen franchise 2013 en de sociale cijfers.
Pensioen
De AOW-franchise 2013 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.227. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen.

De AOW franchise 2013 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is€ 19.301. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer.

Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW
De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2013 € 9.258,84. Het dubbele bedrag, € 18.517,68 mag bij pensionering vóór 65 jaar worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW
De ANW bedraagt voor 2013 € 14.424,96. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat). De halfwezenuitkering is € 3.277,32.

Maximum dagloon
Het maximumdagloon 2013 is € 50.855,85 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter