maandag 9 december 2013

Pensioencijfers met onder andere AOW franchise 2014

Hierbij treft u de belangrijkste pensioencijfers aan voor 2014, de pensioen franchise 2014 en de sociale cijfers.


Pensioen


De AOW-franchise 2014 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.449 (2013: € 13.227). Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen.

De AOW franchise 2014 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 19.619 (2013: € 19.301). Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer.

Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW

De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2014 € 9.414,24 (2013: € 9.258,84).
De AOW voor een alleenstaande bedraagt voor 2014 € 13.732,92 (2013: € 13.510,08).

ANW

De ANW bedraagt voor 2014 € 14.553,20 (2013: € 14.424,96). Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).

Maximum dagloon

Het maximumdagloon 2014 is € 51.417,00 op jaarbasis (2013: € 50.855,85). Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventuele te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter