woensdag 5 maart 2014

Benadeling van laag betaalde arbeidsongeschikten

De AOW-leeftijd schuift geleidelijk op naar 67 jaar. In alle wettelijke bepalingen is de leeftijd van 65 jaar gewijzigd in de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit heeft echter ook vervelende bijwerkingen.

Vervelende gevolgen

De WIA liep tot voor kort tot 65 jaar en de pensioenrichtleeftijd was ook 65 jaar, dus kon de pensioenopbouw voor een arbeidsongeschikte werknemer worden voortgezet tot aan de pensioendatum. De WIA loopt inmiddels tot de AOW-ingangsdatum. In 2014 dus 65 jaar en twee maanden. De pensioenrichtdatum is echter inmiddels al 67 jaar. Deze verschillende ingangsdata hebben gevolgen voor de pensioenopbouw van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Werknemer met laag salaris

Een arbeidsongeschikte werknemer met een salaris  lager dan de SV-loongrens (2014: € 51.417) loopt een pensioengat op. De WIA-uitkering stopt namelijk op 65 jaar en 2 maand en dan is er dus geen sprake meer van een loongerelateerde uitkering. Hierdoor kan de pensioenopbouw in de periode van 65 jaar en 2 maanden tot aan 67 jaar niet langer worden voortgezet.

Werknemer met hoog salaris

De arbeidsongeschikte collega met een salaris dat hoger is dan de SV-loongrens en waarbij naast de WIA ook een arbeidsongeschiktheidspensioen (WIA-Excedent) loopt die wel tot 67 jaar uitkeert, heeft dit probleem niet. Doordat het arbeidsongeschiktheidspensioen uitkeert, blijft er ook na de AOW-gerechtigde leeftijd tot aan de leeftijd van 67 jaar sprake van een loongerelateerde uitkering.

Discriminatie

Wij hebben deze onbedoelde discriminatie in de wet aan enkele leden van de Tweede Kamer voorgelegd en hebben gepleit om voor iedereen premievrijstelling tot de pensioenrichtleeftijd mogelijk te maken.

Wordt vervolgd…


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter