donderdag 21 augustus 2014

Wetswijziging pensioen per 1 januari 2015

De fiscaal maximaal toelaatbare pensioenopbouw wordt per 1 januari 2015 op meerdere punten versoberd. Het overgrote deel van Nederlandse pensioenregelingen zal worden geraakt. 

Hier volgt een opsomming van de wijzigingen:
  • Nu nog kan, bij een gemiddelde van 40 dienstjaren in een zeer uitgebreide pensioenregeling, 90% van het gemiddelde inkomen aan pensioen worden opgebouwd. Dit percentage wordt per 2015 verlaagd naar 75%. Bij eindloonregelingen zal dit een verlaging van 80% naar 66,67% van het laatstverdiende inkomen zijn.
  • In veel pensioenregelingen is de opbouw van ouderdomspensioen uitgedrukt in een beschikbare premiestaffel. Deze premiestaffel zal verlaagd moeten worden.
  • Het pensioengevend salaris wordt gemaximeerd op € 100.000. Dit raakt een relatief kleine groep werknemers. Toch kan deze groep door een optelling van maatregelen onevenredig zwaar getroffen worden.
  • De pensioenrichtleeftijd verschuift naar 67 jaar. Dit is in veel regelingen ook al doorgevoerd.
  • Bijspaarregelingen zullen versoberen of zelfs verdwijnen. Nu kan de individuele werknemer vaak nog extra pensioen opbouwen. Dit voor zover er ruimte bestaat tussen het toegezegde pensioen en de fiscaal maximale ruimte. Aangezien deze ruimte kleiner wordt, zullen veel verzekeraars de bijspaaroptie afschaffen.
  • Ook de risicodekking van het partner- en wezenpensioen wordt geraakt. Op basis van de nieuwe wetgeving zullen de verzekerde bedragen omlaag gaan.
  • Het deel van het salaris dat betrokken is in de pensioenopbouw, ofwel de pensioengrondslag, wijzigt. Dit is het gevolg van een wijziging in de berekening van de hoogte van de franchise.

In de praktijk is het mogelijk om aantal versoberingen te compenseren. Dit hangt wel af van de specifieke ruimte in uw bestaande regeling en ook de mogelijkheden die de verzekeraar biedt.


Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten