donderdag 23 oktober 2014

Eigen beheer pensioen en dividenduitkering

In 2014 betaalt de ondernemer eenmalig minder belasting over een dividenduitkering die vanuit de BV wordt uitgekeerd. De uitkering wordt belast in box 2 als inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor 2014 geldt een tarief van 22% voor zover het dividend niet hoger is dan € 250.000. Over het meerdere blijft het normale 25%-tarief van toepassing.

Aandachtspunten

Bouwt een DGA pensioen in eigen beheer op, dan is een dividenduitkering alleen mogelijk als er voldoende vermogen overblijft voor de dekking van het pensioen. Om dit vermogen te toetsen, dient worden uitgaan van de commerciële waarde van de pensioenverplichting. En dus niet van de fiscale voorziening zoals die op de balans staat.

De commerciële waarde (waarde in het economisch verkeer) is het bedrag dat aan een verzekeraar betaald zou moeten worden om het pensioen werkelijk buiten de risicosfeer van de BV te brengen.
De commerciële waarde is aanzienlijk hoger dan de fiscale waarde van de pensioenverplichting. De ondernemer loopt grote risico’s als dividend uitbetaald wordt wanneer het werkelijke eigen vermogen van de BV dit eigenlijk niet toestaat:
  • De Belastingdienst ziet een verboden handeling met onmiddellijke sancties als gevolg
  • Bij blijvende onderdekking zal het later afstempelen van pensioen onmogelijk worden
  • De dividenduitkering zal moet worden terugbetaald aan de BV
Vindt er een verboden handeling plaats, dan betaalt u direct maximaal 52% inkomstenbelasting over de waarde in het economisch verkeer van het opgebouwde pensioen. Die waarde is aanzienlijk meer dan de fiscale waarde. Bovendien betaalt u ook nog eens 20% revisierente over diezelfde waarde.

Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten