vrijdag 21 november 2014

Pensioencijfers 2015 met onder andere AOW franchise 2015

Het pensioeninkomen bestaat voor een deel uit een AOW-uitkering. Voor het vaststellen van een pensioenpremie of pensioenaanspraak dient men rekening te houden met de AOW-uitkering. Dit gebeurt door middel van een AOW-franchise. Van het pensioengevend salaris wordt de AOW-franchise afgetrokken. Wat resteert is de pensioengrondslag. Over de pensioengrondslag bouwt een werknemer pensioen op.


Hierbij treft u de belangrijkste pensioencijfers aan voor 2015, de pensioen franchise 2015 en de sociale cijfers.

Pensioen

De AOW-franchise 2015 op basis van 100/75 zelfstandige AOW is € 12.642. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen in middelloonregelingen. 

De AOW-franchise 2015 op basis van 100/66,28 zelfstandige AOW is € 14.305. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen in eindloonregelingen.

Tot het jaar 2015 is er geen onderscheid met betrekking tot de minimale franchise binnen een middelloon en een eindloon pensioenregeling. Voor veel regelingen zal daarom de AOW-franchise op basis van 100/70 zelfstandige AOW nog gehanteerd worden. Deze is in 2015 € 13.545.

De AOW franchise 2015 op basis van 100/75 ongehuwde AOW is € 18.489 en op basis 100/66,28 is de franchise € 20.921. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer.

Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW

De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2015 € 9.482 (2014: € 9.414).
De AOW voor een alleenstaande bedraagt voor 2015 € 13.867 (2014: € 13.733).

Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter