woensdag 8 april 2015

Werknemer houdt kop in het zand

Van de werknemers tussen de achttien en 35 jaar verwacht 65 procent na pensionering vrijwel of volledig te kunnen rondkomen. Dat blijkt uit een onderzoek onder werknemers uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van Zwitserleven.

Niet op de hoogte van veranderingen

Door ingrijpende wetwijzigingen – onder de naam Witteveen 2015 – gaan werknemers er in veel gevallen na hun pensionering honderden euro’s netto per maand op achteruit. Maar liefst 93 procent van de achttien tot 35-jarigen is niet op de hoogte van deze veranderingen. De helft van deze groep heeft echter wel behoefte aan uitleg over de (toekomstige) gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel.

Onwetend

70 procent van de Nederlandse werknemers tot 35 jaar heeft zich nog nooit verdiept in de eigen pensioensituatie. Hetzelfde percentage stelt niet over genoeg informatie te beschikken om te kunnen bepalen of het pensioeninkomen voldoende is. Zo weet 67 procent bijvoorbeeld niet welke pensioenregeling er wordt opgebouwd.

Kwetsbaar

De Nederlandse economie kent tegenwoordig een groot deel singles in loondienst. Zij worden door een strenger pensioenklimaat kwetsbaarder. Een deel is zich hiervan bewust, maar lijkt toch de kop in het zand te steken.

Informatieplicht

Werknemers hebben een vraagplicht waar het hun eigen situatie betreft, maar werkgevers en andere deskundige partijen hebben een nog grotere informatieplicht. Onlangs heeft ook het plan om de pensioencommunicatie te verbeteren steun gekregen van de gehele Tweede Kamer. Het aantal mensen dat onbekend is met Witteveen 2015 vraagt om een zéér actief beleid.

Pensioencommunicatie

WTC Benefits biedt verschillende mogelijkheden voor ondersteuning bij pensioencommunicatie. U kunt hiermee uitstekend voldoen aan uw informatie- en zorgplicht als werkgever.

Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter