donderdag 10 december 2015

Aanleveren salarisgegevens

Uw verzekerde pensioenregeling wordt jaarlijks aangepast aan het actuele salaris en de franchise. De peildatum voor het bepalen van het salaris is over het algemeen 1 januari van het jaar. Dit betekent dat het salaris op 1 januari leidend is voor de pensioenpremies in het komende jaar.Wij vragen u om de komende maand de salarissen per email in Excel bij ons aan te leveren. Dit mag uw eigen bestand of uitdraai zijn maar uiteraard kunnen wij u ook een passend template leveren.

Graag ontvangen wij uiterlijk 1 maart de bijgewerkte salarisgegevens.

Nog enkele tips:
  • In het pensioenreglement wordt vermeld uit welke componenten het pensioengevend salaris bestaat. Naast het reguliere loon en vakantiegeld kan er sprake zijn van bonussen, dertiende maand en tantièmes.
  • Geeft u ook altijd de actuele parttime percentages door. Wordt er minder gewerkt door bijvoorbeeld ouderschapsverlof of studieverlof, geeft u dit dan expliciet aan. Bij verlof blijven risicodekkingen namelijk volledig in stand.
  • Collectieve salarismutaties in de loop van het jaar worden normaal gesproken op 1 januari van het volgende jaar verwerkt. Neemt u contact met ons wanneer u andere afspraken hieromtrent wenst.
  • Wijzigen salarissen niet, geeft u dit dan ook door.

Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter