donderdag 10 december 2015

Algemeen Pensioenfonds, de nieuwe pensioenvariant in 2016

Medio 2016 zal een optie aan het pallet van pensioenregelingen worden toegevoegd. Naast het pensioenfonds, de verzekerde regeling en de Premie pensioen instelling (Ppi) wordt het Algemeen Pensioenfonds (Apf) geïntroduceerd.

Wat is het Apf?

Een Algemeen Pensioenfonds combineert de kenmerken van een beroeps- en ondernemingspensioenfonds met die van een verzekerde regeling bij verzekeraars.

Pensioenfondsen zullen krachten kunnen bundelen en samen één Apf kunnen vormen met verschillende losse regelingen. Samenwerking leidt tot lagere kosten en minder bestuurlijke lasten terwijl de werkgever en werknemer toch hun zeggenschap en identiteit behouden.

Verzekeraars houden middels het Apf de bestaande middelloon- en eindloonregelingen betaalbaar. Deze regelingen, met “harde” nominale garanties, worden bij de huidige lage marktrente na contractsverlenging 60 tot 80% duurder. Het Apf laat nominale garanties vervallen en biedt een systeem met lagere lasten.

Het Algemeen pensioenfonds dekt geen garanties af maar zal het vermogen werkelijk beleggen. Dit gaat gepaard met een hoger indexatiepotentieel maar ook een kans op onvoldoende vermogen (onderdekking). Gevolg kan zijn een tariefsverhoging of het verlagen van deelnemersaanspraken.

Voor wie is het Apf interessant?

Het Algemeen pensioenfonds richt zijn peilen op kleinere pensioenfondsen die in de toekomst mogelijk slecht aan de verplichtingen kunnen voldoen. Bundelen van de krachten en toch het behoudt van een eigen fonds biedt hen uitkomst.

Daarnaast is het Algemeen pensioenfonds een uitstekende optie voor werkgevers die zich, door hogere lasten, eerder nog genoodzaakt zagen om af te stappen van de eind- en middelloonregeling. Het Apf biedt hen een traditionele regeling maar dan zonder harde garanties.

Hoe betrekt WTC Benefits het Apf in het advies?

Een aantal verzekeraars zal in 2016 het Algemeen pensioenfonds introduceren. Inventarisatie leert dat het hier vrijwel altijd gaat om een middelloonregeling. Hoewel het Apf ook geschikt is voor beschikbare premieregelingen, verwachten wij niet direct een passend product.

Bij de contractverlenging van de middelloonregeling zal het Algemeen pensioenfonds uitgebreid worden meegenomen in onze analyse en advies.

Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.

U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten