donderdag 10 december 2015

Pensioencijfers 2016 met onder andere AOW franchise 2016

Het pensioeninkomen bestaat voor een deel uit een AOW-uitkering. Voor het vaststellen van een pensioenpremie of pensioenaanspraak dient men rekening te houden met de AOW-uitkering. Dit gebeurt door middel van een AOW-franchise. Van het pensioengevend salaris wordt de AOW-franchise afgetrokken. Wat resteert is de pensioengrondslag. Over de pensioengrondslag bouwt een werknemer pensioen op.


Voor het eerst in 2015 geldt er een aparte, minimaal te hanteren franchise voor zowel middelloon- als eindloonregelingen.

In de beschikbare premieregeling komt het vaak voor dat beide franchises tegelijk worden ingezet. Voor het bepalen van de pensioenopbouw en de eigen bijdrage van de werknemers is de middelloon franchise van belang. Voor het bepalen van het nabestaandenpensioen wordt de eindloon franchise gehanteerd.

Naast de franchise moet ook rekening worden gehouden met een maximum aan pensioengevend salaris. De basis is een vast bedrag van € 100.000, vastgesteld in 2015 en jaarlijks te indexeren.

Pensioencijfers voor 2016


Pensioen werknemers

Minimaal de franchise gebaseerd op de enkelvoudig gehuwde AOW:

  • Middelloon en beschikbare premie € 12.953
  • Eindloon € 14.657

Maximum pensioengevend salaris € 101.519


Pensioen directeur grootaandeelhouder met (deels) opbouw in eigen beheer

Minimaal de franchise gebaseerd op de ongehuwde AOW
  • Middelloon en beschikbare premie € 18.948
  • Eindloon € 21.441

Maximum pensioengevend salaris € 101.519


Overgangsregeling 2015 - 2018

Een aantal verzekeraars kan systeemtechnisch slechts één franchise administreren. Dit leidt onbedoeld tot een derde variant. Namelijk het in stand houden van de eindloon franchise zoals deze tot en met 2014 standaard als minimum gold. Deze franchisevariant zal ook in de komende jaren nog gehanteerd mogen worden.
  • Eindloon 'oud' € 13.878


Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten